โปรโมชั้นเช็คระยะ รับประกัน 1 ปี หรือ 20,000 (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)