บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด

บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด ก่อตั้งโดย คุณโชคชัย คุณวาสี เริ่มเปิดทดลองดำเนินการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2549 และได้ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 บริษัทตั้งอยู่บริเวณถนนมิตรภาพ เลขที่ 359/888 หมู่ 17 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ประมาณ 8.5 ไร่ การดำเนินงานนั้นบริษัทฯ ได้ใช้งบประมาณลงทุนเบื้องต้น 330 ล้านบาท แบ่งเป็นการก่อสร้างตัวอาคาร 150 ล้านบาท เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในออฟฟิศและในส่วนศูนย์บริการ 40 ล้านบาท ที่เหลือจะเป็นพันธบัตรและเงินค้ำประกัน สำหรับใช้ในการซื้อรถ 120 ล้านบาท และสำรองไว้เป็นเงินสดหมุนเวียน 20 ล้านบาท .คุณโชคชัย คุณวาสี กรรมการผู้จัดการบริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด ระบุถึงแนวทางการบริหารของบริษัทจะเน้นเรื่องของ"ธรรมาภิบาล" ความโปร่งใสในการบริหาร โดยจะกระจายผลประโยชน์ให้เกิดความสมดุลในทั้ง 3 ส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ ลงทุนพนักงานที่ได้รับผลตอบแทนสวัสดิการ การเรียนรู้ฝึกฝนต่างๆพัฒนาทรัพยากรบุคลากรตลอดเวลา และสิ่งที่ต้องการและสำคัญมากที่สุดคือ ให้ลูกค้าที่เข้ามาที่โตโยต้าแก่นนคร เกิดความพึงพอใจสูงสุด